پرسش و پاسخ Ef7
جلسه پرسش و پاسخ Ef7 قسمت دوم

در قسمت اول پرسش و پاسخ EF7 با تمرکز بر مشکلات مکانیکی و برقی به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شد.

اکنون می توانید جلسه دوم پرسش و پاسخ را با موضوعات مکانیکی و آپشن مشاهده نمایید.