دود آبی
دود آبی اگزوز در دنا پلاس توربو نشانه چیست؟

مشاهده دود آبی رنگ در خروجی اگزوز خودرو نشانی است از این موضوع که روغن موتور با سوخت خودرو مخلوط شده است و در واقع بخشی از روغن موتور همراه با سوخت در حال سوختن است.

دود آبی اگزوز

این دود آبی می تواند ناشی از مشکلات متعددی مانند نشتی آب بند سوپاپ ها، آسیب دیدن رینگ پیستون ها یا فرسودگی دیواره سیلندر باشد. که لازم است در اسرع وقت علل آن بررسی و نسبت به رفع عیب موتور اقدام شود.

اما این موضوع در خودرو دنا پلاس توربو می تواند دلیل دیگری نیز داشته باشد که در ویدئوی کوتاه زیر می توانید مشاهده نمایید.