روش‌های پرداخت

روش‌های پرداخت

پرداخت کارت به کارت

با توجه به نوسانات قیمتی امکان بروزرسانی همه روزه قیمتها وجود ندارد لذا کاربران می‌توانند بعد از استعلام تلفنی قیمت وجه سفارش خود را به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت کارت به کارت نمایند. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.
شماره کارتها: